مترجم زبان کره ای به فارسی

اگر خواهان یک مترجم زبان کره ای به فارسی هستید من می توانم کمکتان کنم. بنده شهاد عزیزاده هستم با تجربه 9 سال زندگی در کره جنوبی . بعد از برگشتی که به کشورم داشتم