پذیرش دانشجو  و اخذ ویزای تحصیلی  برای مقاطع تحصیلی دیپلم و ولیسانس از دانشگاه سان مون کره توسط ما انجام می گیرد. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.